ขอต้อนรับสู่ระบบคลาโรไลน์อีเลิร์นนิ่ง ไทยอิดิชั่น สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม กทม. 

Claroline (คลาโรไลน์) เป็นระบบอีเลิร์นนิ่งอีกโปรแกรมหนึ่งที่กำลังพัฒนา และใช้อยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะในแถบประเทศทางยุโรป โดยได้ตั้งเป็นโครงการพัฒนาโปรแกรมขึ้นในปี 2000 หรือปี 2543 ที่มหาวิทยาลัยคาธอลิกของเมืองลูแวง Catholic University of Louvain ประเทศเบลเยียม โดย Thomas De Praetere โดยได้รับทุนสนับสนุนจากมูลนิธิลูแวง( Louvain Foundation) นับตั้งแต่ ปี 2004 หรือ ปี 2547เป็นต้นมา ก็ได่มีผู้ร่วมพัฒนาส่วนของโปรแกรมหลัก(Core System Code)คือ CERDECAM ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยของ ECAM (Engineering higher school - Belgium) โดยปัจจุบันมีเว็บไซต์ศูนย์กลางการร่วมมือกันพัฒนาที่ Claroline.net สำหรับการพัฒนาเวอร์ชั่นภาษาไทย ท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไซต์เผยแพร่โครงการพัฒนานี้ Download ClarolineThai Edition > sourceforge.net

ระบบอีเลิร์นนิ่งของคลาโรไลน์ เป็นโปรแกรมระบบประเภทแจกจ่ายให้นำไปใช้ฟรี แบบเปิดเผยรหัสต้นฉบับ (Free Software or Open Source Code)ที่อนุญาตและสามารถนำไปพัฒนาเพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไขตลอดจนนำแจกจ่ายต่อได้ ภายใต้สิทธิ์อนุญาตแบบ GNU สำหรับการนำระบบของคลาโรไลน์ มาใช้ในเมืองไทยเรานั้น มีนำมาทดลองใช้ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยที่ยังไม่แปลเป็นภาษาไทย ต่อมาเริ่มมีการแปลและเป็นผู้แปลที่ได้รับเครดิตจากทีมของ Claroline ตามที่แจ้งไว้ในหน้าเครดิตของโปรแกรม อย่างเป็นทางการก็คือคุณ Sutas Jitchuen แต่ก็ยังแปลไปได้ไม่ครบนับแต่เวอร์ชัน 1.5 ในปีพศ.2548 ผศ.ประชิด ทิณบุตร อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ได้เริ่มศึกษาวิจัย ทดลองใช้สนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนด้านศิลปกรรม ด้านการออกแบบ ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แปลและปรับแต่งมานับตั้งแต่เวอร์ชัน 1.6x เป็นต้นมา และในเวอร์ชั่น 11.10 นี้ก็ได้ส่งคำแปลและผลงานที่พัฒนานี้กลับไปให้ทาง Claroline.net ดังที่ได้ปรากฏชื่อในฐานะผู้ร่วมแปลภาษาไทย และใช้เป็นไฟล์ภาษาหนึ่งของระบบหลักในโปรแกรมคลาโรไลน์ต้นแบบจริง ซึ่งขณะนี้มีผู้เข้าร่วมแปลเป็นภาษาต่างๆจากทั่วโลกแล้วจำนวน 35 ภาษา สำหรับคลาโรไลน์ไทย เวอร์ชั่นนี้ เป็นการปรับแต่ง ออกแบบกราฟิก แก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติม รูปลักษณ์หน้าตาและฟังชั่นอื่นๆเข้ามาเสริมให้ง่ายต่อการใช้งา่นได้สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับคนไทยและผู้เริ่มต้น พร้อมปรับคำแปลภาษาระบบที่เป็นถ้อยคำ ศัพท์เฉพาะทางการศึกษา ภาษาใช้งานที่เป็นวิชาการ ความถูกต้องเหมาะสมกับการปรับใช้บริหารจัดการหลักสูตรนับตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและระดับอุดมศึกษา เนื้อหาสาระการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในปัจจุบันมากขึ้น และที่สำคัญคือเพื่อให้ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจทั่วไป ได้มีส่วนร่วม ได้นำไปใช้ ไปพัฒนาต่อ ใช้จัดการความรู้เพื่อการศึกษา ทำสำเนาแจกจ่ายต่อแบบฟรีได้ตามแนวคิดของการพัฒนา Open Source Software โดยที่ยังคงต้องการความร่วมมือ การสนับสนุนจากทุกฝ่าย จากทุกที่ เพื่อให้เกิดสังคมการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและทำกิจกรรมการพัฒนาสืบเนื่องด้วยกันตลอดไป

การใช้งานระบบอีเลิร์นนิ่งในฐานะผู้เรียน ให้ดำเนินการดังนี้

1. ต้องสมัครเป็นสมาชิกของระบบก่อน (ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น) โดยใช้ชื่อ-นามสกุลจริง รหัสนักศึกษา จด/จำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้ให้ดี เป็นส่วนตัว
2.เข้าใช้ระบบในฐานะสมาชิก และจัดการข้อมูลใส่รูปให้เรียบร้อยสมบูรณ์
3.คลิกดูรายชิื่อวิชาในหมวดวิชา แล้วสมัครเรียนเฉพาะในรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนเท่านั้น(ครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น) 
4.เมื่อเข้าสู่หน้าโฮมเพจวิชาที่สมัครเรียนแล้ว ให้ตรวจดูชื่อสมาชิก-ผู้ใช้จากเมนูด้านซ้าย แล้วให้สมัครเข้ากลุ่มเรียนของตนเองให้เรียบร้อย ตามกลุ่มที่ลงทะเบียนเรียนไว้
5.ศึกษาและเข้าเรียนเนื้อหาและกิจกรรมตามที่ผู้สอนจัด/แจ้งให้ทราบ/รายละเอียดตามหัวข้อจากเมนูด้านซ้ายมือ ที่มีให้อ่านหรือให้ทดสอบ
6.ติดตามข่าวสาร/ส่งงาน/การบ้านตามช่องทางที่ผู้สอนส่ง/แจ้งให้ทราบ
Claroline Related Links  

Claroline Thai Learning Management System : Thai Edition : เว็ปบล็อกชุมชนคนใช้งานระบบคลาโรไลน์ อีเลิร์นนิ่ง ฉบับภาษาไทย โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร มจษ. URL: http://clarolinethai.blogspot.com

คลาโรไลน์อีเลิร์นนิ่ง ฉบับแปลและปรับแต่งชุดภาษาไทย โดย ผศ.ประชิด ทิณบุตร Web URL: http://claroline-e-learning.blogspot.com

 

 

 

หมวดรายการหลักของระบบ

รายชื่อหลักสูตร:หมวดหมู่วิชา

รายชื่อวิชาที่เปิดในหมวดหลักสูตร

There is no course to display in this category


ผู้บริหารระบบ Claroline Learning Management System : Prachid Tinnabutr
โทรศัพท์ : 0896670091
Claroline Thai Edition by www.prachid.com พัฒนาจากต้นแบบและระบบหลักของ Claroline © 2001 - 2013